PROFESIONALNA ORIJENTACIJA - TEST ZA IZBOR FAKULTETA

Izbor fakulteta najčešće je vezan za jedno ključno pitanje: Šta ja mogu najbolje?
Odgovor na bitno pitanje, kako izabrati fakultet, bi trebalo da nađemo u našim sposobnostima koje su u stvari zbir naših unutrašnjih, prirodnih talenata, našeg iskustva i dosadašnjeg postignuća.

Ako dobro razmislimo o svom dosadašnjem postignuću vidimo da imamo već dosta podataka o tome: škole koje smo završili, kvalifikacije i veštine koje smo stekli, iz toga već znamo šta nam ide bolje, šta nam ide lošije.  Na žalost, kao što osećamo, ipak nije sve tako jednostavno. Da li uvek biramo škole, fakultete i predmete u školi baš onako kako nama lično najviše odgovara, ili se u sve to upliću i neke druge smernice koje nas, neretko, ometaju da sagledamo sebe na kritičan i objektivan način. Vrlo često na utisak koje oblasti ili predmete volimo/ne volimo utiču: naši profesori, koliko smo ih voleli, koliko smo ih poštovali, koliko su umeli da nam približe nova polja znanja; naši roditelji i prijatelji, koji često umeju da nam govore šta je to „odgovarajuće“ za nas, a šta nije; škola koja nam nudi određene predmete i mogućnosti pa i društvo uopšte. Zbog svega toga nismo jedini, koji kada počnemo ovim pitanjem da se bavimo osećamo nesigurnost, zbunjenost i popriličan strah od greške. 

Psihološko testiranje prirodnih, unutrašnjih sposobnosti i talenata, koji snažno određuju način na koji prilazimo i rešavamo probleme i naš urođeni stil razmišljanja i rezonovanja, upravo nam pomaže da lakše odvojimo bitne od nebitnih faktora u donošenju odluke koju buduću školu, fakultet, posao ili usavršavanje treba izabrati. Na taj način možemo otkriti da li predmeti i oblasti koje volimo se poklapaju sa našim prirodnim, urođenim sposobnostima, ili možda imamo neke skrivene talente koje nismo do sada istraživali i imali prilike da oprobamo.

Ne treba zaboraviti da možemo maskirati svoje slabosti u sposobnostima ako imamo veliku odlučnost i istrajnost, ipak nesumnjivo je veća verovatnoća da ćemo biti mnogo produktivniji i uspešniji ako koristimo naše najbolje sposobnosti u najvećem obimu, nego ako moramo da se oslanjamo na sposobnosti koje nam nisu najjača strana. 

Kontakt

info@profesionalnaorijentacija.rs

Adresa:

Bulevar Mihajla Pupina 87, Beograd

Telefoni:

011 6136 328

063 251 002

Pretraga sajta